domingo, 20 de julho de 2008

Princesa Mononoke/Mononoke HimeRealizado por Miyazaki Hayao
Japão, 1997 Cor – 133 min.
Com as vozes de: Matsuda Yoji, Ishida Yuriko, Tanaka Yuko, Kobayashi Kaoru, Nishimura Masahiko, Kamijo Tsunehiko, Shimamoto Sumi, Watanabe Tetsu