domingo, 20 de julho de 2008

An Empress and the Warriors / Kwong saan mei yan


Realizado por Syu-Tung Ching
Hong Kong/China, 2008 Cor – 99 min.
Com: Kelly Chen, Donnie Yen, Xiaodong Guo, Zhenghai Kou, Leon Lai, Wihua Liu, Shan Zhang, Bo Zhou, Jie Yan.