domingo, 20 de julho de 2008

Dolls


Realizado por Kitano Takeshi
Japão, 2002 Cor – 113 min.
Com: Kanno Miko, Nishijima Hidetoshi, Mihashi Tatsuya, Matsubara Chieko, Fukada Kyoko, Tageshige Tsutomu, Omori Nao