domingo, 20 de julho de 2008

Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira [Cowboy Bebop: Knocking on Heaven's Door]


Cowboy Bebop: The Movie
Realizado por Watanabe Shinichiro
Japão, 2001 Cor – 115 min.
Com as vozes de: Yamadera Koichi, Ishizuka Unsho, Hayashibara Megumi, Tada Aoi, Yara Yusaku, Inoue Kazuhiko, Kosugi Jyurouta, Arimoto Kinryu, Shibata Hidekatsu, Ueda Yuji